Revisorer


Senast uppdaterad 2019-04-09

Revisorer


Namn

Lars Nilsson

Henrik Ekberg

Patrik Holmquist


Revisorersättare

Ove Ankarsund

Lennart Karlsson

Vakant

Avdelning

Underhåll, Automation Centralt

Underhåll, Automation Massa

Underhåll, Automation CentraltSmetköket, KM 7

Fibern