Valberedning


Senast uppdaterad 2019-04-09

Valberedning


Namn

Erika Bergsten

Vakant

Vakant

Ulf Lönnemalm

Anders Karlsson

Marie Rosendahl

Mattias Gråberg

Avdelning                                                 Telefon

Renseri                                                      070-7687080

Kartong, KM7                                           

Underhåll, automation centralt                  

Underhåll, Automation Massa                     054-510926

Sulfaten, Sodapanna                                  070-3991468

Sulfaten, Fiberlinjen                                  070-3610054

Underhåll automation