Uppsägning

Avgångsbidrag (AGB)

Senast uppdaterad 2019-01-18


Du kan få ersättning om du:


* Har en tillvidareanställning

* Blir uppsagd på grund av varaktig arbetsbrist (exempel: minskad orderingång,

omorganisation, konkurs)

* Har fyllt 40 år men inte 65 när tillsvidareanställningen upphörde

* Har varit anställd minst 50 månader under en femårsperiod hos ett eller flera företag

som har försäkringen (femårsperioden räknas bakåt, från tidpunkten då

tillsvidareanställningen upphörde)

* Blir uppsagd men får fortsätta arbeta i samma företag eller annat företag i koncernen

men med kortare arbetstid (en del av ersättningen)


Du har inte rätt till ersättning om du får fortsatt arbete hos samma företag, eller annat företag i

koncernen, inom tre månader efter din sista anställningsdag.


Du behöver inte vara arbetslös för att ha rätt till ersättning.


Ersättning om du arbetat heltid och blivit uppsagd 2019:

 

Ersättningen är ett engångsbelopp mellan 35 736 kronor och 51 972 kronor.

Beloppets storlek bestäms utifrån din ålder.

Beloppet är skattepliktigt (AFA drar 30 %)


Se länk till afa:

www.afaforsakring.se