Medlemslån

Medlemslån

Senast uppdaterad 2020-10-15


Pappers har tillsammans med övriga LO förbund avtal om banktjänster med Nordea och

Swedbank


Gå in på respektive banks hemsida och läs om villkoren.
www.nordea.se/privat/lan/lan-krediter/medlemslan.htmlwww.swedbank.se/privat/privatlan-och-krediter/medlemslan/