Fritidskurser

Fritidskurser

Senast uppdaterad 2019-08-19


Kurser på fritiden


Avdelningen samarbetar med ABF för att arrangera kurser på fritiden. I första hand är

det deras kursutbud som rekommenderas. Om du har förslag på någon kurs som inte finns,

kan vi vara med och tillsammans med ABF starta en. Varför inte gå en studiecirkel

tillsammans med arbetskamraterna i t.ex. matlagning, vinprovning, svampplockning mm.

Kom med förslag!

 

Visste du att du som destinatär i Billeruds Sociala Fond får ett bidrag till kostnaden för

en fritidsutbildning?


Avdelningen genom fonden bidrar med maximalt 800 kr av kostnaden, du måste dock

alltid betala en grundavgift på 200 kr själv. Bidrag ges till max 2 kurstillfällen/kalenderår.


All ersättning från Sociala Fonden förmånsbeskattas om ersättningen överstiger 1.000 kr.

Det är den sammanlagda summan av alla ersättningar du erhållit från Sociala Fonden under

inkomståret som skall överstiga 1.000 kr.


Länk till ABFs kursutbud


OBS! Tänk på att alla anmälningar skall göras till Studieorganisatören. studieorg@pappersavd36.se